Tallinna Elektrotehnika Tehas „Estel“ on asutatud 1870. aastal. Firma töötab välja, toodab ja realiseerib laia spektrit elektrilist muundurtehnikat ja jõupooljuhtseadmeid.

Tänu kõrgele teaduslik-tehnilisele potentsiaalile, pakub firma komplekslahendusi – tarneid „võtmed kätte“. Seadmete täielik tehniline hooldus, unikaalsete seadmete väljatöötamine vastavalt Tellija erinõudmistele.

Tallina Elektrotehnika Tehase toodangu vaieldamatuks eeliseks on seadmete kõrge kvaliteet, millest annab tunnistust aastatepikkune kogemus toodete edukast kasutamisest tellijate poolt ja tarnete ulatuslik geograafia.

Meie seadmed ületavad oluliselt teiste firmade analooge nii vastupidavuse ja pika tööea kui ka tehnilis-majanduslike näitajate poolest.

Firma tegevusaastate jooksul on tarnitud üle 30 000 ühiku elektrotehnilisi seadmeid maailma kõikidele kontinentidele.

Ettevõtte ametlikud kaubamärgid

TET ESTEL
ESTEL
ESTRANS
Ключ к постоянному успеху компании TET-ESTEL — в создании уникальной высококачественной инновационной продукции собственного дизайна и производства
Võti firma TET Estel pidevaks edukuseks – unikaalse kõrgkvaliteetse innovaatilise oma disaini ja ise valmistatava toodangu loomine vastavalt Tellija kõikidele individuaalsetele nõuetele. Firma seadmed ületavad oluliselt teiste firmade analooge nii vastupidavuse ja pika tööea kui ka tehnilis-majanduslike näitajate poolest.
многомерные комплексные решения по самому широкому спектру технологических задач
Tänu suurele teaduslik-tehnilisele potentsiaalile ja enam kui pooleteise sajandi kogemusele pakub TET Estel mitte kitsast standardse aparatuuri liintootmise segmenti, vaid mitmemõõtelisi kompleksseid lahendusi kõige laiemas tehnoloogiliste lahenduste spektris. Siia juurde kuuluvad seadmete tarnimine „võtmed kätte“, aparatuuri täielik tehniline hooldus ja muud pakkumised teeninduseks.
ориентация на клиента, его индивидуальные специальные требования и параметры заказываемого оборудования
Tallinna Elektrotehnika Tehase „ESTEL“ toodangu vaieldamatuks eeliseks konkurentide ees on toodetavate seadmete vääramatult kõrge kvaliteet, millest annab tunnistust aastatepikkune kogemus toodete edukast kasutamisest tellijate poolt ja pidevalt laienev tarnete geograafia. Teiseks firma põhimõtteliselt tähtsaks teeninduspoliitika vektoriks on orienteerumine kliendile, tema poolt tellitava seadme vastavus individuaalsetele erinõuetele ja parameetritele, samal ajal kui enamik konkurente püüavad toodangut unifitseerida. Seega eristab TET Estel seda liiki ettevõtetest harvanähtav paindlikkus, mis võimaldab maksimaalselt realiseerida mehhanismi B2B eeliseid.
Обеспечение экологической безопасности продукции и технологических процессов ее производства в TET-ESTEL строится на основе европейских законов и стандартов, международных экологических нормативов и требований, собственных стандартов и нормативных документов предприятия и требований потребителя
TET Estel toodangu ja tootmise tehnoloogiliste protsesside ökoloogiline ohutus põhineb Euroopa seadustel ja standarditel, rahvusvahelistel normatiividel ja nõuetel, ettevõtte oma normatiivsetel dokumentidel ja tarbija nõudmistel. Firma tegeleb regulaarselt saasteainete atmosfääri ja heitvetesse paiskamise ning jäätmete tekkimise mahu vähendamisega jne. TET Estel edu pandiks on kaasaegsete tehnoloogiate, teaduse uute saavutuste, firma personali teadmiste ja kogemuste, energeetiliste ja tooraine ressursside efektiivne kasutamine, tootmise ja tarbimise jäätmete vähendamine.
В TET-ESTEL персонал компании является незаменимым источником энергии и постоянным генератором нестандартных идей и решений.
Iga firma tähtsaimaks strateegiliseks ressursiks on spetsialistide meeskond. TEL Estel firma personal on asendamatuks energia allikaks ja pidevaks ebastandardsete ideede ja lahenduste generaatoriks. TET Estel tootmise arengu kontseptsioon on selles, et maksimaalne tootlikkus, kvaliteet ja konkurentsivõime on saavutatavad ainult iga kaastöötaja osalusel tootmisprotsessi täiustamisel kõigepealt oma töökohal, edasi aga ettevõttes tervikuna.

Anno 1870

Kas Teil on küsimusi?

Võtke meiega ühendust, vastame meeleldi!